Algemene informatie

De Magazine Media Associatie (MMA) organiseert de uitreiking van de Mercurs: dé vakprijzen voor de magazine mediabranche. De prijzen worden toegekend aan personen en/of magazinemerken die zich, verdeeld over diverse categorieën, in de branche verdienstelijk hebben gemaakt. De Mercurs worden sinds 1998 uitgereikt. Inschrijving voor de prijzen is openbaar en kosteloos. Magazinemerken die, in gedrukte en/of digitale vorm, op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico op de Nederlandse consumentenmarkt (geen B2B) worden gebracht kunnen zich kandideren. Daarnaast is de uitgave redactioneel onafhankelijk en is er een landelijke verspreiding.

Foto van een Mercur beeldje welke een winnaar toegekend krijgt